PUBLIC WELFARE

图片名称

公益事业

— — — — 携手高校 长期合作 — — — —
 

 

 

延边大学研究生院  指导教师

 

 

延边大学 指导教师

 

 

沈阳药科大学  指导教师

 

 

沈阳药科大学  就业指导专家

 

 

沈阳药科大学:“青松华药杯”大学生创业设计大赛

 

 

中国药科大学:学生社团——青松华药卓越汇(GPG)

 

 

沈阳药科大学 客座教授

 

 

沈阳药科大学  客座教授 

 

 

沈阳药科大学:“青松华药杯”大学生创业设计大赛

 

 

沈阳药科大学:篮球联赛

 

 

延边大学:成为延边大学药学院药学硕士专业学位研究生联合培养基地

 

 

延边大学:成为延边大学药学院药学硕士专业学位研究生联合培养基地

 

XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯买球官网网站